İletişimde Açıklık Nedir ?

Etkili öğretimde, fikirlerin birbirleriyle açık bir biçimde bağlantılarının kurulması, öğrencilerin bunları daha kolay anlamalarını sağlar. Bu yönüyle yazılı iletişim ve sözlü iletişimde öğretimsel açıklık, önemli olmaktadır. Yazılı iletişim okullarda; ders kitapları ve kısa notlar, ev ödevleri ve yazılı sınavlar gibi diğer dokümanların kullanımını içerir. Sözlü iletişim ise yönergeler verme, sorular sorma, ders verme gibi öğretimsel davranışları içerebilmektedir. Bir ders kitabı açık bir biçimde yazıl­madığında ya da bir ders açık bir biçimde sunulmadığında, öğrenciler fikirler ara­sında kendi başlarına ilişkiler kurmak durumunda kalırlar. Risk taşıyan birçok öğ­renci bu beceriye sahip değildir. Özel gereksinimi olan öğrenciler materyali anla­madıklarının farkında olmayabilirler ya da öğretimin anlaşılması zor olduğunda uygulanacak stratejileri bilmiyor olabilirler. Örneğin bir metni okurken anahtar sözcükleri ve konu başlıklarını nasıl kullanacaklarını ya da ana fikirleri edinmek için bölümün sonundaki sorulara nasıl bakacaklarını bilmeyebilirler. Sözlü sunu sı­rasında öğrenciler anlamadıklarında soru sormaktan çekinebilirler. Çünkü çoğu kez ne soracaklarından emin değildirler ve alay edilmekten korkarlar. Son olarak özel gereksinimi olan çocuklar, kendi başlarına bilgiyi anlamlandırmak için gerek­li olan ön bilgilere sahip olmayabilirler. Eğer onlarla açık bir biçimde iletişimde bulunabilirseniz ve seçtiğiniz materyallerde buna özen gösterirseniz, onların daha ba­şarılı olmasını sağlamış olursunuz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir